Riječ priređivača

Poštovani posjetitelji,

U Izložbenoj dvorani Znanstvene knjižnice Zadar možete pogledati 28. izložbu Izdavaštvo na zadarskom području 2020. / 2021. Izložbu smo priredili povodom proslave Dana grada Zadra i blagdana sv. Krševana. Također, ova godina je, kao što mnogi od Vas vjerojatno znaju, proglašena Godinom čitanja, pa je ova izložba prava prilika da odaberete neki Vama zanimljiv naslov i proslavite Godinu čitanja nekom dobrom knjigom. Nedavno je završio i Mjesec hrvatske knjige pod motom „Ajmo Hrvati se s knjigom!”, a na ovoj izložbi naći ćete mnoštvo hrvatskih autora koji svake godine ulažu veliki trud i znanje kako bi obogatili ovaj Grad i Županiju svojim novim djelima.

Ove godine na izložbi sudjeluje oko stotinjak nakladnika iz Zadarske županije s 232 naslova tiskanih knjiga. Izdana su dva naslova elektroničke građe i 6 naslova audiovizualne građe. Serijske publikacije ove godine broje 43 naslova.

Sveučilište u Zadru svojom jakom nakladničkom produkcijom obogatilo nas je s 35 nova naslova. Od toga 11 naslova je produkt suizdavačke djelatnosti. Od mnoštva sveučilišnih naslova izdvojeni su sljedeći:

Savorgnanide. Genesi, interpretazione e critica je naslov koji prikazuje transkribirani rukopis Poema che chiamar si potrebbe Savorgnanide riguardando i fatti della famiglia distinta de Savorgnani koji se čuva u zbirci rukopisa u Znanstvenoj knjižnici Zadar. Radi se o epu na talijanskom jeziku napisanom u drugoj polovini 18. stoljeća, zasad nepoznate atribucije, u kojem autor u 368 oktava opisuje obitelj Savorgnan, koja je odigrala vrlo važnu ulogu u političkim previranjima Mletačke republike. Ep je još uvijek neistražen, te je ova monografija, uz komentare urednica Ane Bukvić i Andrijane Jusup Magazin, prvi korak prema njegovom budućem proučavanju.

Zanimljiv naslov tiskan u suizdavaštvu Sveučilišta u Zadru i Školske knjige je Kornati kad su bili Kurnati autora Vladimira Skračića. Ovo izdanje je napisano u obliku leksikona čije natuknice nije nužno čitati po abecednom redu kako su i složene. Knjiga daje bogat i topao prikaz ne samo kornatske nego i kulture hrvatskih otoka i njezinih specifičnosti.

Muzikalije sačuvane u Državnom arhivu predstavljene su u monografiji Glazbena baština Zadra u 19. stoljeću s nosačem zvuka, objavljenoj u izdanju Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru.

Hommage krvavom Kristuzbirka je pjesama Vladimira Tomaša koju je objavio Studentski centar Sveučilišta u Zadru. Vladimir Tomaš je student prve godine diplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti, i laureat je ovogodišnjih 25. Kvirinovih poetskih susreta, ugledne pjesničke manifestacije koju organizira ogranak Matice hrvatske u Sisku. Njegova zbirkaHommage krvavom Kristunagrađena je za najbolju knjigu poezije autora do 35 godina. Na izložbi su prisutna još dva autorova naslova Ogoljivanje ontogeneze i Mrtvaci.

Na izložbi su prisutni još i vrijedni zbornici, sveučilišni udžbenici, te knjige sažetaka koje prate međunarodne znanstvene skupove i konferencije.

Pojedine naslove Sveučilišta u Zadru možete čitati na platformi Morepress u otvorenom pristupu cjelovitom tekstu.

Izdavačka kuća Forum ove je godine objavila 23 naslova. Među izdanjima se posebno ističe naslov Klaustar Male braće: remek-djelo stvaralaštva koji otkriva nastanak ovog jedinstvenog franjevačkog dvorišta. Autor fra Stipe Nosić o tom spomeniku kulture iz prve polovine 14. stoljeća govori na nov način, koji se ne može naći u radovima povjesničara umjetnosti niti u turističkim vodičima. Klaustar je dio kulturno-povijesne urbanističke cjeline starog Dubrovnika, koji je još 1979. dospio na popis UNESCO-a kao svjetsko kulturno dobro. Ovaj naslov je preveden i objavljen također i na engleskom jeziku.

Stalna izložba crkvene umjetnosti u sunakladništvu sa Sveučilištem u Zadru izdaje još jednu u nizu knjiga iz nakladničke cjeline Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae. Naslov Glagoljski spisi Ninske biskupije čiji prvi dio obuhvaća razdoblje od 1634. do 1750. nastavak je marljivo započetog rada don Pavla Kere da bi se sačuvali i tiskali glagoljski spomenici s područja Zadarske nadbiskupije.

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru u sunakladništvu s Udrugom glagoljaša Zadar i HAZU Zagreb objavio je zbornik radova Svećenici glagoljaši i njihova ostavština. Zbornik donosi niz članaka vrsnih poznavatelja i predavača koji doprinose poznavanju uloge svećenika i Crkve u očuvanju hrvatskog identiteta kroz jezik i pismo.

Matica hrvatska ogranak Zadar ove godine je objavila 15 naslova i pokriva široko područje književnosti od poezije, pripovijetki, drame do revijalne književnosti, pisane osim na standardnom jeziku, i na dijalektu. Ovdje navodimo par njihovih vrijednih naslova:

Dijalekti, jezična povijest i tradicija je zbornik u čast Josipu Liscu tiskan u suizdavaštvu sa Sveučilištem u Zadru, a sadrži pedesetak priloga koji raznorodnošću znatnim dijelom pokrivaju širinu znanstvenih interesa profesora Josipa Lisca te doprinose daljnjem proučavanju kroatističkih i slavističkih tema.

Zbornik radova s međunarodnoga jezikoslovno-književnog skupa "Domaća rič 14" održanoga od 26. do 27. travnja 2019. u Salima na Dugom otoku dobio je svoj tiskani oblik. Znanstvenom obradom hrvatskih mjesnih govora i književnim oblicimapredstavlja nastojanje da se hrvatsko jezično i književno bogatstvo ne zaboravi te da seu nasljeđeostavi novim naraštajima hrvatskoga naroda.

Matica hrvatska ogranak Zadar je u sklopu svoje nakladničke cjeline Rječnici tiskala naslov Rječnik Radošinovca i okolice čiji je urednik Božo Došen. Rječnik prikazuje nekoliko tisuća riječi koje su protumačene suvremenim hrvatskim riječima te potkrijepljene primjerima izpučkogaživog govora.

Tihomil Maštrović je autor drame Pjesnikova kob: povijesna gluma u osam slika s prologom i epilogom u kojoj je autor želio predstaviti narodni preporod kao važan događaj političke i kulturne povijesti za opstojnost Zadra i Hrvatske.

Jelena Alfirević objavila je svoj književni prvijenac Bila sam žohar, posvećen borbi protiv nasilja nad ženama.

U vlastitoj nakladi otisnuto je 20 naslova, a najzastupljeniji autor je Drago Marić koji nas uvijek informira o događajima iz Grada i okolice.

Autori su na temu Arbanasa ove godine objavili 4 naslova: Arbanaško-hrvatski rječnik s gramatikom Maximiljane Barančić, Arbanaški svećenici Serđa Dokoze, Fra Bonifacije Perović: radovi sa znanstvenog skupa čiji su urednici Bernard Kotlar i Serđo Dokoza, te Komunizam autora Bonifacija Perovića (pretisak iz 1938.)

Branimir Čakić zadarski je književnik, a iza njega stoje dva objavljena romana: Vanian i Arbov prolaz. Ove godine objavio je prvi dio sage Divovi i bunari kojoj nije samo autor nego i ilustrator.

U vlastitoj nakladi objavljene su i dvije edukativne slikovnice: U kućici puž autorice Elvire Katić i Kćeri sunca autorice Ivane Kurta.

Kulturne institucije Grada uz redovne aktivnosti dale su svoj doprinos i u obliku izdavačke aktivnosti.

Državni arhiv u Zadru ove godine objavljuje tri nova djela od kojih smo izabrali naslov nastao u suizdavaštvu s Hrvatskim institutom za povijest i Udrugom 1914.-1918., a nosi naziv Do posljednjeg pozdrava zastavi. Autor ovog izdanja je kapetan Georg von Trapp poznat po uspješnom glazbenom filmu Moje pjesme, moji snovi. Knjiga predstavlja njegove memoare, ali daje i informacije o djelovanju i životu austrougarske mornarice u vrijeme Prvog svjetskog rata. Vrijednost memoara potvrđuju i njezini prijevodi na francuski, poljski, engleski, mađarski i ruski jezik.

Muzeji su ove godine imali 12 izdanja monografija i bogato opremljenih kataloga izložbi te brošura.

Najviše izdanja imao je Narodni muzej Zadar među kojima izdvajamo naslov u suizdavaštvu s Muzejom suvremene umjetnosti u Zagrebu koji je tiskao obiman katalog izložbe o Ratku Petriću, jednom od najintrigantnijih hrvatskih suvremenih umjetnika. Katalog predstavlja umjetnika i njegovu izložbu Baciti istinu u lice na hrvatskom i engleskom jeziku.

Narodni muzej Zadar objavio je muzikaliju Ojkanje na smotrama folklora Zadarske županije: (2012.-2019.) autora Ive Brkića, koja donosi notne zapise, a kao prilog je napravljen i nosač zvuka.

Zavičajni muzej Biograd na Moru ove godine ima dvije nove monografije od kojih predstavljamo naslov izašao u suizdavaštu s Gradom Biogradom na Moru, Staro groblje u Biogradu na Moru čiji su autori Maja Ninčević, Ela Dujmović i Draženko Samardžić. Pored tekstova o starom gradskom groblju u knjizi se nalazi i popis iz matičnih knjiga umrlih župe Biograd od 1900. do 1948. te skenirane matice umrlih na DVD-u u vremenu od 1825. do 1899.

Gradska knjižnica Zadar ove godine doprinosi izdavaštvu s 5 novih naslova. Dvije su zbirke pjesama Kada se budemo gledali Vladislava Tomčuka i Smiraji Marije Obad. Bernard Kotlar pisao je o graditeljskoj baštini i prepoznatljivom simbolu Arbanasa - Fontani, a Drago Bosnić napisao je knjigu pod nazivom Misli. Gradska knjižnica europski projekt Uključi se knjigom predstavila je u tiskanoj brošuri.

Gradska knjižnica Benkovac izlaže ove godine tri zbirke poezije: Ispod plavog neba autorice Anke Vuksan Ćusa, koja u svojoj zbirci osim dijalektalne poezije za djecu predstavlja i igrokaze. Sljedeća zbirka dijalektalne poezije je Od (dom)ovine i Nina do nebeskih visina autorice Stošije Ukalović, gdje su pojedine pjesme na francuskom jeziku. Knjiga Sjaj nebeske ceste autorice Ivanke Zdrilić napisana je na standardnome književnom jeziku i njezina je peta zbirka poezije.

Znanstvena knjižnica Zadar ove je godine izdala 3 naslova autora Ante Tičića u tiskanom formatu: zbirka sakupljenih misli Probuđene ljudskosti, dijalektalna poezija i haiku pod naslovom Rapsodija prirode te 3. dopunjeno izdanje monografije o Povljani koje donosi cjelovit pregled prošlosti i sadašnjosti ovog mjesta na otoku Pagu. Četiri su knjige dobile svoj zvučni zapis: Plave bajke Petra Bilušića, Razdoblje karbona Danijela Dragojevića, Teorija čežnje Helene Roguljić, Zadarski sveci Stanka Josipa Škunce. Zahvaljujemo našim volonterima čitačima koji su darovali svoje slobodno vrijeme onima koji imaju poteškoće u čitanju da uživaju slušajući nove naslove: Mariji Kostić, Bernardi Kamber i Normi Miočić.

Koncertni ured Zadar sudjeluje ove godine s mnoštvom tiskanih programa koji prate koncerte, natjecanja, ali su ove godine objavili i dva naslova vrijedna spomena, a to su Suvremenost kao maksima, opširan katalog izdan prigodom 61. glazbenih večeri u sv. Donatu na hrvatskom i engleskom jeziku. Ovogodišnjim glazbenim večerima obilježena je 30. obljetnica smrti Borisa Papandopula.

Antologija hrvatske zborske glazbe je naslov reprezentativnog izdanja Koncertnog ureda, koje je uredila Jasminka Ostojić, a koji donosi zanimljiv presjek hrvatske zborske glazbe od 16. stoljeća do danas. Među skladateljima posebno su istaknuti oni vezani za Zadar, kao što je Blagoje Bersa, kako bi zbirka osim međunarodnog imala i lokalni značaj. Antologija je tiskana dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Od udruga aktivnih ove godine u izdavačkoj djelatnosti izdvajamo: Udruga 3000 godina za dar, Likovna udruga Art Forum Zadar, Hrvatsko književno društvo Zadar, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Društvo hrvatskih književnika Zadar, Foto klub Kornat, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Udruga Dante Alighieri, Udruga dragovoljaca i branitelja 112. brigade HV, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Donat, Udruga Zadarski pisci – ZaPis, Udruga Eko – Zadar, Plesna udruga Gesta, Umjetnička organizacija Zara, KUD Družina iz Paga, Udruga Manufaktura Ideja, Udruga osoba oštećena sluha Zadar.

Najviše izdanja imalo je Hrvatsko književno društvo Zadar sa 7 naslova. Pod naslovom koji je priredio Nikola Šimić Tonin, Monty iz zadarskog Pythona nalaze se izabrane recenzije, kritike, osvrti, članci, intervjui u Zadarskom listu Gorana Bujića. Goran Bujić - pjesnik, kritičar, esejist i novinar u Zadarskom listu radi od prvih ratnih dana pokretanja ove novine, gdje je radio do kraja života kao urednik kulture i priloga Donat.

Udruga Dante Alighieri je u suizdavaštvu sa Znanstvenom knjižnicom Zadar objavila prijepis i prijevod rukopisa Donne Illustri di Itala Bogdanovich, koji je sastavni dio književne ostavštine autorice u fondu Znanstvene knjižnice Zadar. Ovaj značajan biografski rječnik slavnih žena kojeg je Itala Bogdanovich pisala u vrijeme Prvog svjetskog rata, danas se nudi talijanistima i drugim znanstvenicima za proučavanje, među ostalim i ženskog pitanja. Urednik ovog izdanja je Boško Knežić, a zahtjevan posao prijepisa i prijevoda teksta odradile su Dora Kapetanović, Elena Kiprovska Knežić i Ivana Radović.

KUD „Družina“ iz Paga u prigodi 175. godina od prvog spomena „Paške Robinje“ u Zori Dalmatinskoj te u prigodi Godine „Paške Robinje“ objavila je monografiju Teg od Robinje: povijest paške pučke drame gdje se kroz tekst i sliku prisjeća svih onih Pažana koji su igrali u ovoj prvoj pučkoj drami u Hrvata. Paška Robinja je prva svjetovna pučka drama na slavenskom jugu koja se sve do današnjih dana održala samo u Gradu Pagu i neizostavan je dio paških karnevala. Monografiju su uredili Franči Bukša, Ivo Fabijanić, Dušan Herenda i don Dario Tičić.

Među udrugama dvije su proslavile svoje obljetnice: 112. brigada HV Zadar proslavila je 30 godina od osnutka izložbom koju je popratila tiskanim katalogom u izdanju Udruge dragovoljaca i branitelja 112. brigade HV Zadar.

Plesna udruga Gesta izdala je brošuru Kazalište na otvorenom povodom 20 godina rada. Plesna udruga Gesta uspješno djeluje od 2001., a proizašla je iz plesnog studija pok. Nives Šimatović-Predovan poznate zadarske plesne pedagoginje. Na samu inicijativu gđe. Nives studio preuzima njena učenica Nevena Jurišić koja i danas vodi Plesnu udrugu Gesta.

Ove godine pojavila se jedna nova udruga u ulozi izdavača, Udruga Manufaktura Ideja. Ova udruga je objavila Naš dnevnik iz izolacije 2020., a priredile su ga Elvira Katić i Marina Maruna. Dnevnik je nastao u periodu od 25. ožujka do 31. svibnja 2020., a u pisanje se uključilo 67 autora te su stvorili 255 zapisa. Autori su preko facebook stranice udruge koristili pisanje kao način da se obračunaju s nepogodama koje im je donijela izolacija i COVID-19.

Jedna udruga koja već duže vrijeme djeluje u Zadru, Udruga osoba oštećena sluha ove je godine tiskala fotomonografiju Grad koji volimo čiji je urednik Miki Savić. Ako želite uživati u fotografijama Zadra, svakako zavirite u ovu knjigu.

Ustanove gradova i Županije ove su godine bili aktivni kao izdavači. Tu su Grad Zadar i Zadarska županija, Zavod za javno zdravstvo, Javna ustanova Natura Jadera, Eko d.o.o., Pučko otvoreno učilište Obrovac, Turistička zajednica grada Zadra, Turistička zajednica grada Paga, Turistička zajednica općine Povljana, Turistička zajednica grada Nina, Turistička zajednica mjesta Ugljan, Grad Biograd na Moru, Općina Vir, Općina Sali i Ženski košarkaški klub Zadar.

Zadarska županija tiskala je dopunjeno izdanje svoje bogate monografije o Zadarskoj županiji, a kao sunakladnik dala je podršku drugim naslovima da se pojave u tiskanom obliku.

Javna ustanova Natura Jadera u suizdavaštvu je objavila naslov na hrvatskom i engleskom jeziku Muljatorice, Mud-dwellers autorice Morane Bačić. Radi se o knjizi koja nas upoznaje s pticama i njihovim pričama koje žive u muljevitim područjima koja su uvelike ugrožena ljudskom aktivnošću. Na kraju bogato ilustrirane knjige je karta koja olakšava potragu za pticama, a uz svaku vrstu je obilježeno vrijeme u godini kada ju možete ugledati.

Turistička zajednica grada Zadra objavila je niz promotivnih brošura o kulturnoj baštini, gastronomiji i prirodnom okruženju Zadarske županije na engleskom, njemačkom, talijanskom, španjolskom, francuskom, češkom i poljskom jeziku.

Općina Vir izdavač je obimnom naslovu Rodoslovlje Olića i Grlića, Matešića i Orlića iz Vira autora Ive Bašića. Istraživanjem rodova se bavi već dugih 25 godina, a do sada je izdao deset knjiga rodoslovlja i dvije knjige povijesti otoka Vira. Nakon šestogodišnjeg mukotrpnog prikupljanja podataka ova je knjiga ugledala svjetlo dana.

Osnovne škole s područja zadarske županije izdale su ove godine 7 naslova. Ove godine svoje naslove su objavile OŠ Bartula Kašića, OŠ Starigrad, OŠ Šimuna Kožičića Benje te OŠ Jurja Barakovića iz Ražanca koja je objavila 4 slikovnice nastale u sklopu projekta „U potrazi za izgubljenim vrijednostima“ koje se bave različitim tematikama: receptima tradicijskih jela, ljekovitim biljem zavičaja, tradicijskim igrama i legendama zavičaja.

Među izdanjima lijepe književnosti najbrojnije su zbirke pjesama (20 zbirki), 4 su zbirke priča, 2 romana, 3 drame, a tu su još i aforizmi, autobiografije, kronike, književne studije i kritike. Dijalektalna književnost na čakavštini ima 5 naslova. To su redom: Smijeh i poneka suza Zvonka Govorčina, od istog autora su i Iške ćakule, More ljubavi Šime Lisice Kitova, Rapsodija prirode Ante Tičića i Snovi moga života Radice Vrančić. Dijalektalnu književnost na novoštokavskoj ikavici predstavljaju 2 naslova: Ispod plavog neba Ane Vuksan Ćusa i Od (dom)ovine i Nina do nebeskih visina Stošije Ukalović. Ove godine imamo mnoštvo izdanja dječje književnosti, 18 priča, pripovijetki i pjesama za djecu.

Kao što je na početku spomenuto od serijskih publikacija ove godine su objavljena 43 naslova. Izložena građa obuhvaća službena glasila, dnevna i tjedna informativna glasila, glasila općina, informativno-propagandna glasila, glasila udruga, izdanja kulturnih i znanstvenih institucija, vjerska glasila, izdanja sveučilišta i studentska glasila te časopisi osnovnih i srednjih škola.

Većina službenih listova općina, gradova i Županije iz tiskanog prelaze u elektronička izdanja mrežno dostupna.

Pojedine naslove časopisa koji se objavljuju u tiskanom obliku moguće je pronaći u elektroničkom obliku na platformi Morepress (izdanja Sveučilišta u Zadru) i na portalu znanstvenih časopisa Hrčak.

I ove godine izložene su ovogodišnje karte, mape, biciklističke rute i planovi koje izdaju turističke zajednice Zadarske županije na stranim jezicima.

Tekuća produkcija serijskih publikacija se nastavlja, a od novih naslova ove godine imamo dva naslova.

Vjesnik dalmatinskih arhiva – izvori i prilozi za povijest Dalmacije periodička je publikacija koju su 2020. pokrenuli Državni arhivi u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru. Namijenjena je objavljivanju priloga s područja arhivske teorije i prakse, historiografije i pomoćnih povijesnih znanosti, te priloga nastalih u okviru suvremenih informacijskih znanosti, koji se odnose na područje povijesne i današnje Dalmacije. Časopis izlazi jednom godišnje.

Drugi novi naslov je Vrški glasnik koji u prvom broju donosi sve važne događaje i projekte koji su obilježili godinu na izmaku. Glasnik je tiskan u 700 primjeraka, a urednik tiskanog izdanja je Toni Perinić. Vrški glasnik ima svoje mrežno izdanje dostupno na stranicama Općine Vrsi koja je i izdavač.

Ove godine broj naslova na izložbi je u odnosu na prošlu godinu u blagom porastu. Sve ovogodišnje naslove naći ćete u našem katalogu koji se svake godine priredi u tiskanom i mrežnom izdanju. Također izložbi možete pristupiti i pogledati je virtualnim putem preko mrežne ili facebook stranice Knjižnice.

Zahvaljujemo Državnom arhivu u Zadru, koji nam je pomogao u realizaciji ove izložbe u virtualnom obliku.

Hvala svim kolegicama i kolegama u Knjižnici koji su punu godinu dana radili na prikupljanju, obradi i čuvanju izdavačke produkcije našeg zavičaja kako bi ova izložba danas bila realizirana.

Mihaela Šimat

Ivana Župić Baždarić

Riječ priređivača