Riječ priređivača

Poštovani posjetitelji,

U ovih trideset godina,  Znanstvena knjižnica Zadar je predstavila  izdanja mnogih autora, nakladnika, udruga.

Sve ove godine smo se trudili (i nadam se uspjeli) prikupiti, obraditi i pokazati ono što se kroz godinu dana u našoj županiji objavilo.

U skladu s poslanjem Znanstvene knjižnice, sva ta izdanja su brižno čuvana za buduće naraštaje našega grada.

Kao i svih ovih godina, tako i ove, potrudili smo se nabaviti sva izdanja. Dali smo sve od sebe da ne propustimo niti jedan naslov koji je tiskan u zadnjih godinu dana.

Unaprijed se ispričavamo onima koje smo možda preskočili, ali ispravit ćemo to već na sljedećoj izložbi.

Ove godine, od studenoga 2022. do studenoga 2023, objavljeno je 200 naslova monografskih publikacija.

Sveučilište u Zadru je kao i prošlih, i ove godine izdalo najveći broj novih naslova, čak 38, od toga 5 naslova je izdano u sunakladništvu.

Uz tiskane naslove treba istaknuti i platformu Morepress gdje se nalazi veliki broj naslova u otvorenom pristupu.

Nakon Sveučilišta, najveći broj novih naslova ima izdavačka kuća Forum.

Njihovi naslovi su ove godine namijenjeni djeci i broje 31 novi naslov.

U vlastitoj nakladi izašlo je 12 novih naslova.

Matica hrvatska, ogranak Zadar ove godine je objavila 10 naslova.

Hrvatsko književno društvo, ogranak Zadar izdalo je 7 novih naslova.

Muzeji su i ove godine obogatili nakladničku produkciju monografijama, katalozima izložbi i brošurama.

Tako ove godine Muzej antičkog stakla ima 8 novih naslova, Narodni muzej Zadar četiri, a Arheološki muzej dva nova naslova.

Državni arhiv u Zadru je izdao 5 novih naslova od kojih su 2 u sunakladništvu.

Udruga 3000 godina za dar ima 5 novih izdanja kao i ArtForum sa svojim katalozima izložbi i Turistička zajednica Grada.

Nakladnička kuća Panacea je ovu godinu izdala 4 nova naslova, a Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi Mala filozofija ima 3 nova naslova.

Znanstvena knjižnica Zadar je izdala 6 novih naslova, od toga 4 u sunakladništvu.

Moramo se pohvaliti da smo ove godine u našem studiju snimili 12 novih naslova zvučnih knjiga.

Ovom prigodom se želimo zahvaliti svim našim čitačima koji su pomogli da pisanu riječ približimo slijepim i slabovidnim osobama.

Po dva nova izdanja imaju: DV Sunce, Koncertni ured, Zadarska nadbiskupija, Dom za odrasle Zemunik (jedan njihov naslov tiskan je na Braillevom pismu), Gradska knjižnica Benkovac, HAZU, Matica Zadrana, HNK, Kazalište lutaka, Općina Jasenice, Turistička zajednica Zadarske županije, Udruga književnih stvaralaca Riječi iznad svega.

Ostalih, oko 30 nakladnika je izdalo po jedan naslov.

To je ukratko nakladništvo u brojkama.

Teme ovogodišnjih izdanja su raznolike: od znanstveno-stručnih skupova, urbanizma, ekologije, povijesti, ekumenizma, glagoljice, kataloga izložbi do romana i zbirki pjesama.

Svatko od nas će naći temu ili područje koje ga zanima, pa vama prepuštamo uživanje i potragu za istim.

 

Što se tiče serijskih publikacija, ove godine predstavljamo 41 jedinicu tiskane i elektroničke građe.

Predstavljena građa u vitrinama razvrstana je po skupinama i to: službena glasila, dnevna i tjedna informativna glasila, glasila općina, informativno – propagandna glasila, glasila udruga, izdanja kulturnih i znanstvenih institucija, vjerska glasila, izdanja Sveučilišta, časopisi osnovnih i srednjih škola.

Tekuća produkcija se nastavlja, a od novih naslova predstavljamo:

In situ – godišnjak Odjela za arheologiju, Sveučilišta u Zadru (tiskana i elektronička građa)

PUBMET … izlazi od 2022. godine kao elektronička građa, a vezan je za područje nakladništava, otvorenog pristupa informacijama u knjižnicama.

Izdavač ovog časopisa je Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

Uz tiskanu i elektroničku građu serijskih publikacija predstavljamo i kalendar Znanstvene knjižnice Zadar i kalendar zadarskih Arbanasa, zatim karte, mape, planove i biciklističke rute u izdanju Turističke zajednice Grada Zadra i Zadarske županije.

Kao i kod monografskih publikacija, posebno treba istaknuti MOREPRESS, platformu za izdavanje časopisa koja omogućava učinkovitu organizaciju uređivačkih procesa online objavljivanje znanstvenih i stručnih časopisa otvorenog pristupa te drugih periodičnih publikacija koje izdaje Sveučilište u Zadru.

Časopisi koji se objavljuju kao tiskana građa imaju i svoja elektronička izdanja na platformi Morepress i na portalu znanstvenih časopisa Hrčak.

Časopisi koji od prve godine izlaženja izlaze samo kao elektronička građa su:

<Sic> - časopis  Odjela za anglistiku Sveučilišta u Zadru

Psihoteka – časopis Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru

Časopisi i novine koji su prestali izlaziti u tiskanom izdanju izlaze kao elektronička građa.

 

Sve ovogodišnje naslove monografskih i serijskih publikacija možete naći i u našem tiskanom biltenu. Ovogodišnjoj izložbi možete pristupiti i virtualnim putem preko mrežne stranice Knjižnice.

I na kraju, hvala svim autorima i nakladnicima zbog kojih ova izložba i postoji.

Hvala svim kolegicama i kolegama, koji su radili na ovoj izložbi…od prikupljanja, obrade, skeniranja, izrade virtualne izložbe, osmišljavanja i izrade plakata.

Riječ priređivača